Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland
Ascolta Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health nell'app
Ascolta Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health nell'app
(3.980)(171.489)
Stazioni preferite
Sveglia
Sleep timer
Stazioni preferite
Sveglia
Sleep timer
Pagina inizialePodcastSalute e benessere
Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Podcast Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health
Podcast Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Gurikbal Singh
aggiungere
This is a punjabi podcast . We discuss topics related to mindset and mental health, stress, anxiety, OCD, loneliness, self confidence, motivation and developing... Vedi di più
This is a punjabi podcast . We discuss topics related to mindset and mental health, stress, anxiety, OCD, loneliness, self confidence, motivation and developing... Vedi di più

Episodi disponibili

5 risultati 36
 • stressਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ!
  Description: ਤਣਾਓ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ-ਧਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਣਾਓ-ਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਣਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਅਤੇ ਅਡਰੈਨਾਲਿਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ (LDL) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ (HDL) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪੜੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਧਮਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  21/3/2023
  5:30
 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
  ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੀਬਰ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  18/3/2023
  12:21
 • "ਇਹਨਾਂ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ"
  ਗੋਡੇ ਦਾ ਗਠੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਗੋਡਾ! ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹਨ। ਜੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਅਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਜਲੂਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਡੇ ਦੇ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ – ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
  9/2/2023
  10:55
 • ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ UK ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ
  Description: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ!
  8/2/2023
  11:34
 • 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ How to be more confident in 2023
  ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ! ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਵਾਧੂ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਜਿਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ!
  28/1/2023
  13:00

Altri podcast di Salute e benessere

Su Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

This is a punjabi podcast . We discuss topics related to mindset and mental health, stress, anxiety, OCD, loneliness, self confidence, motivation and developing positive habits ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, OCD, ਇਕੱਲਤਾ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Sito web del podcast

Ascolta Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health, Psicologia per eroi e tante altre stazioni da tutto il mondo con l’applicazione di radio.it

Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Achievehappily: Punjabi podcast on mindset & mental health

Scarica ora gratuitamente e ascolta con semplicità la radio.

Google Play StoreApp Store